• Alps Toys (Alpshoji Ltd., Alps Toy Midzuno Co., Tokio/Japan)